منو وادار نکن!

جنگ معناش همینه:

«وادار کردن کسی به قبول چیزی که اگر به میل خودش بود، قبولش نمی کرد»

کتاب در انتظار بربرها

«ج.م. کوتزی»

/ 4 نظر / 19 بازدید
علی

جمله قشنگی بود ، بهش باور دارید